Wat is PEGI?

PEGI staat voor Pan-European Game Information en het is ontwikkeld door Europese gamesproducenten en -distributeurs. PEGI kan worden gezien als een Kijkwijzer voor games. Het geeft de consumenten advies vanaf welke leeftijd een game veilig kan worden gespeeld en waarschuwt voor de inhoud van games. Dit advies is vooral handig voor ouders. PEGI wordt ondersteund door de Europese Commissie. 

Waarom is het PEGI advies nodig?

Veel kinderen gamen tegenwoordig, daarom is het belangrijk om te weten, net als bij films, welke game bij welke leeftijd past. Daarbij komt dat ouders zich vaak niet bewust zijn van de inhoud van de games, en dus niet weten waar hun kind mee te maken krijgt. Dit kan vooral gevaarlijk wanneer games veel spanning en geweld bevatten. Daarom is het als ouder goed om u te laten informeren over de inhoud van de game, voordat u uw kind ermee laat spelen. De leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen van PEGI helpen bij deze beslissing.

Wat betekenen de leeftijden en symbolen?

PEGI bestaat uit een leeftijdsadvies en een waarschuwingssymbool over de inhoud. PEGI heeft echter afwijkende symbolen dan dat u van de Kijkwijzer gewend bent. PEGI hanteert bijvoorbeeld 3+ in plaats van alle leeftijden, en bevat ook een 18+ advies voor bepaalde games. Op de voorkant van de gameverpakking vindt u de leeftijdsvermelding, die aangeven vanaf welke leeftijd een game  veilig kan worden gespeeld.  
 

Daarnaast kunnen er nog verschillende symbolen geplaatst zijn op de games, deze waarschuwingssymbolen over de inhoud staan op de achterkant van de gameverpakking. Deze symbolen komen grotendeels overeen met de Kijkwijzer waarschuwingen, maar de ontwerpen wijken ietwat af. De symbolen geven aan wat de belangrijkste aanleiding is voor het leeftijdsadvies,   zoals elementen in de game die speciale aandacht verdienen. Het PEGI advies wordt ook vaak vermeld in advertentie- en promotiemateriaal voor games.

Wie bepaalt de leeftijden?

Ook al weten de makers en de uitgevers van de games precies wat er in een game voorkomt, zij mogen het PEGI advies niet zelf maken. Dit wordt gedaan door iemand die daar speciaal voor opgeleid is: een codeur.  Door middel van een speciaal ontwikkeld vragenformulier, wordt er door de PEGI computer precies bepaald welk leeftijdsadvies en inhoudswaarschuwing bij de game hoort.

Hoe wordt PEGI gecontroleerd?

Voor de controle van de PEGI adviezen zijn twee organisaties verantwoordelijk: het Nederlandse NICAM en VSC uit Groot-Brittannië. Alle 12+ adviezen worden achteraf op juistheid gecontroleerd,  de 3+ en 7+ adviezen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Voor games met een 16+ en 18+ advies geldt een strengere controle: deze worden namelijk al vóóraf gecontroleerd en mogen pas na een akkoord vermeld worden op een gameverpakking.

De wet en games

Al deze regels zijn ook vastgelegd in de Nederlandse wet. Het is daarom volgens artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht strafbaar om games met een 16+ of 18+ leeftijdsadvies, te verkopen of uit te lenen aan kinderen die jonger zijn dan de benodigde leeftijd. Dit betekent dus ook dat verkopers van games om legitimatie mogen vragen wanneer zij over de leeftijd van de koper twijfelen. Hierin maakt het niks uit wanneer de minderjarige koper begeleid wordt door een ouder of verzorger.

Klachten

Soms zijn klanten het niet eens met de leeftijd van een game, er kan dan een klacht ingediend worden. Deze worden behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie. Wanneer er geconstateerd wordt dat er met opzet een foutieve leeftijdsclassificatie gehanteerd is, kunnen er zware sancties volgen. Dit kan er zelfs tot toe leiden dat een bedrijf in de toekomst geen games meer mag uitbrengen. Klachten indienen is gratis, maar moeten wel binnen 2 weken na constatering van het feit worden ingediend. Dit kan door middel van een online klachtenformulier (http://www.kijkwijzer.nl/klacht-indienen/page20.html), of door uw klacht te sturen naar:

NICAM
Postbus 322    
1200 AH Hilversum